הכנה לשירות משמעותי -

צבאי/אזרחי-לאומי

קורסים במגוון מקצועות

סיורים והתנסות מעשית במגוון מקומות עבודה

לימודים להסמכה טכנולוגית מטעם משרד החינוך